Eemklooster krijgt weer nieuwe bewoners

Eemklooster krijgt weer nieuwe bewoners

Verduurzaming en ontwikkeling van monumentaal klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem in Amersfoort.

Amersfoort, 8 december 2022 – Een sprookjesachtige winterwandeling twee jaar geleden vormde de start van de ontwikkeling en verduurzaming van het Eemklooster, bij veel Amersfoorters beter bekend als ‘ter Eem’. Vanaf dat moment is er met inbreng van veel betrokken partijen samen gewerkt aan een duurzame toekomst voor het klooster. Gemeente Amersfoort en de initiatiefnemers van Amersfoort Eemklooster Community BV (EarthY, Plegt-Vos en ABC Planontwikkeling) tekenden onlangs een overeenkomst om van het Eemklooster weer een woonplek te maken voor jong en oud. Naast een nieuw thuis om te wonen blijft het Eemklooster een plek om te werken en vrije tijd door te brengen met natuur, horeca en cultuur.

Wethouder Rutger Dijksterhuis (Ruimtelijke Ordening): “Het indrukwekkende Eemkloostercomplex is een van de ruim 700 panden en complexen in onze gemeente met een monumentale status. Veel van die monumenten hebben niet meer de functie waarvoor ze ooit gebouwd zijn. Ook het gebruik en de belevenis van het klooster van Onze Lieve Vrouw ter Eem zijn door de jaren veranderd. Met de bouw van woningen op het terrein, krijgt het complex een nieuwe betekenis voor nieuwe generaties Amersfoorters.”

Oud ontmoet nieuw

Het in 1932 gebouwde klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem is van oudsher van grote betekenis in de wijde omgeving. Bijna 80 jaar huisden de zusters van de congregatie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort in het klooster waar zij onderwijs en onderdak boden aan vele meisjes. Gaandeweg werd het onderwijsaanbod in het klooster uitgebreid; menig Amersfoorter genoot er zijn middelbareschooltijd. Opvang voor kinderen is er altijd gebleven, met inmiddels 25 jaar kinderdagopvang en buitenschoolse opvang, ook na het vertrek van de zusters. Tegenwoordig vormt het Eemklooster voor steeds meer ondernemers, veelal actief in welzijn, de creatieve sector en erfgoedbehoud, een working community met horeca, sport en andere faciliteiten.

Om het Rijksmonument voor de toekomst te behouden, is er onderhoud en een hernieuwde bestemming nodig. Henk Harms, projectdirecteur AEC BV: “De toekomstige invulling van het Eemklooster vindt zijn oorsprong in de rijke historie. Het klooster is altijd van waarde geweest voor de maatschappij, en dat willen we zo houden. Oud ontmoet nieuw, noemen we dat. We voegen een laag toe aan de geschiedenis van het klooster, waardoor een micro-samenleving kan ontstaan op deze plek in Amersfoort.”

Een micro-samenleving met rust én dynamiek

De omgeving van het Eemklooster is door de jaren heen een steeds groener en natuurrijker gebied geworden. Die landschappelijke waarde blijft behouden en wordt versterkt. Om het leefgebied voor natuur en dieren de ruimte te geven, wordt het leefgebied voor de mens compact georganiseerd rondom het klooster met woonruimte voor circa 200 huishoudens. Van sociale huur tot en met ruime, verrassende kloosterwoningen waarin de oorspronkelijke kloosterarchitectuur duidelijk aanwezig blijft. In het klooster zelf blijft ruimte om te werken en te genieten van cultuur, horeca en ontmoeting.

Jong en oud kan in de toekomst wonen, werken en recreëren bij het Eemklooster. Verbindend element is dat iedereen die aan deze micro-samenleving deelneemt, open staat voor leven met oog voor elkaar, in een groene omgeving met respect voor natuur, dier en mens. 

 

Bewoners en bedrijven betrokken bij plannen

De ondertekende overeenkomst is een belangrijke stap in de verduurzaming en ontwikkeling van het Eemklooster. In februari heeft de gemeenteraad de kaders voor deze ontwikkeling vastgesteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan het landschappelijk en stedenbouwkundig uitwerkingsvoorstel. De omwonenden, omliggende bedrijven, defensie en andere betrokken partijen zijn in het afgelopen jaar regelmatig geïnformeerd over de plannen. Zij kunnen ook meepraten over de uitwerking van de plannen.

Wethouder Rutger Dijksterhuis (l) en projectdirecteur AEC BV Henk Harms voor het Eemklooster (foto: Simon Lamme)