Sustainable Living & Well Being

EarthY is regisseur van en co-investeerder in leefomgevingen met toekomstperspectief. 

Een volgende generatie van leven en wonen in Nederland.

In EarthY komen social design, meervoudige waardecreatie en impact investment samen. Het belangrijkste fundament van EarthY is het faciliteren van verbinding tussen de mens en omgeving door de ontwikkeling van duurzame leefgebieden.

People First – Buildings Second

Bij het creëren van duurzame woon- werk en leefomgevingen staan bij EarthY niet de stenen, maar de mens centraal. People First, Buildings Second. Maatschappelijke waarde, ecologische waarde, en economische waarde in een gezonde samenhang. Niet omdat het moet, maar omdat EarthY gelooft in deze weg naar de toekomst.

EarthY pakt de regie

Jarenlang was gebiedsontwikkeling het domein van lokale overheden, maar meer en meer is die rol bij private investeerders komen te liggen. EarthY stapt als regisseur en partner in het gat om waardevolle leefomgevingen te realiseren, samen met betrokken publieke- en private partners. Toekomstbestendige gebieden voor de generaties van vandaag en morgen. 

Een fijne plek om te verblijven

Bovenal draait het bij EarthY om het realiseren van inspirerende, gezonde leefomgevingen. Een fijne plek om te wonen en te werken.  Vanuit onze visie van meervoudige waardecreatie staan de behoeftes van de mens centraal. Het teruggeven van de omgeving aan de mens door het realiseren van karaktervolle, inclusieve projecten.

Community Experience

Dit kan alleen worden bereikt door meerdere belangen en expertises in te brengen. EarthY verbindt partijen om te komen tot een samenwerkingscoalitie, met een gezamenlijke agenda en ambitie. EarthY begeleidt het proces als regisseur van begin tot eind.

Financieel Rendement

EarthY initeert samen met partners projecten. EarthY is naast financieel partner in haar projecten ook een platform dat investeerders verbindt en in staat stelt om te participeren. Samen met (internationale) beleggers, banken en ontwikkelaars werken wij aan transacties voor gebieds- en vastgoedontwikkelingen.  Bij ons commitment hoort ook een langjarige betrokkenheid en bijpassend verdienmodel op basis van de waarde die we creëren.

Patchwork

Wonen in het hart van de Sluisbuurt in Amsterdam

De Amerberg

Inclusief wonen in het groen in het bergkwartier in Amersfoort

De Tafelberg

Woonfaciliteit voor starters in Amsterdam Zuidoost

Bos Uyterlinde

Duurzaam wonen in het groen in Amersfoort

Eemklooster

Voormalig klooster in Amersfoort

Eikenstein

Monument & voormalige tuchtschool in Zeist

In al onze projecten werken wij nauw samen met Capital FIT Amsterdam

Maak kennis met ons team

Robert van Ieperen

Founding Partner

Henk Harms

Algemeen Directeur

Dominique Rethans

Joep Steffens

Marcia Schless

Margôt van Brakel

Maarten Kievits

In al onze projecten werken we nauw samen met Capital FIT Amsterdam
Quote Charles Eames
Nieuws

Quote of the day

To excel in the structuring of a problem we must be committed to a concern for quality in everything in the world around us. We

Lees meer