De Oude Tempel

Herontwikkeling landgoed Oude Tempel

De Oude Tempel

Locatie
Oude Tempellaan 1
te Soesterberg (centrum Soesterberg)

Fase 1
85 zorgwoningen voor Amvest. in aanbouw (i.s.m. met NERA Vastgoed)

Fase 2
8 hectare aanleg landgoed, natuur en woningbouwontwikkeling door EarthY, woningprogramma nader te bepalen

In navolging van de eerste fase (85 zorgwoningen voor het Amvest Living & Care Fund) wordt door EarthY nu in samenwerking met de gemeente Soest, Amvest en anderen het natuurinclusieve woonmilieu op landgoed De Oude Tempel ontwikkeld. EarthY heeft als grondeigenaar en beheerder een plan voor ogen met een lage dichtheid dat past in het landschappelijke karakter en de natuurwaarden van de omgeving.