Eikenstein

Monument & voormalige tuchtschool in Zeist

Eikenstein

Locatie
Zeist

 

Aantal woningen
205

 

Oppervlakte
23.000 m2 bruto-vloeroppervlakte (BVO)

 

Sociale huur
41%

De monumentale voormalige tuchtschool ‘Eikenstein’ te Zeist. In het plangebied Eikenstein wordt een mix van 205 woningen voor diverse doelgroepen in combinatie met ondersteunende functies, buitenruimte en collectieve voorzieningen die interactie stimuleren. Dit bijzondere gebied sluit perfect aan bij de kernwaarden van EarthY: karakter, groen en verbinding.  Gestreefd wordt naar het creëren van een sociaal ecosysteem waarbij mensen met verschillende leeftijden, inkomens en achtergronden optimaal met elkaar samen kunnen leven. Dat is ook in lijn met de gemeentelijke uitgangspunten voor de locatie. Eikenstein zal voor 41% uit sociale huur bestaan.

 

Bij dit project werkt EarthY samen met Plegt-Vos, stedenbouwkundig buro SVP, de RK Woning Bouw- vereniging Zeist RKWBV, de gemeente Zeist en nog te selecteren zorgpartners. Het meer dan 100 jaar oude monumentale hoofdgebouw wordt getransformeerd tot circa 60 (zorg) woningen, voor één of meerdere sociale doelgroepen en dat past uitstekend bij de maatschappelijke functie die het gebouw in het verleden heeft gehad.  Eikenstein biedt een schitterende kans om op deze mooie locatie in Zeist invulling te geven aan een inclusieve wijk. Hier kan regulier wonen, zorg en ontmoeting duurzaam een plek krijgen.