De Tafelberg

Woonfaciliteit voor starters in Amsterdam Zuidoost

De Tafelberg

Location
Amsterdam

 

Number of houses
290

 

Area
5.630 m² gross floor area (GFA)

 

Sociale huur
100%

De Tafelberg is een nieuwe woonvoorziening voor 290 jongeren. De faciliteit biedt meer dan alleen wonen. De Tafelberg ligt aan de Tafelbergweg 8 in Amsterdam Zuid-Oost, aan de rand van Amstel III. De woonvoorziening wordt ontwikkeld in de voormalige ‘oudbouw’ van de Koppeling, behandelcentrum JeugdzorgPlus. Het is een plek om te leven, leren, werken en ontspannen. Dit project bestaat uit 100% sociale huur. De units worden verhuurd voor een gunstige prijs, onder de voorwaarde dat bewoners ook een taak hebben binnen de community.

De partners van EarthY zijn Levvel en  Garage 2020. Spirit wil een afspiegeling zijn van de samenleving die wij intrinsiek nastreven: een inclusieve, pluriforme maar herbergzame samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt, en waarin mensen voor elkaar opkomen. Garage 2020 ontwikkelt alternatieven voor de huidige jeugdhulp vanuit de belevingswereld van kinderen en jongeren.